10 både på venteliste.

10 både på venteliste.

Hou Lystbådehavn mangler bådpladser, så vi vil meget gerne have besked, hvis DU har en plads, du ikke ønsker at leje i den kommende sæson. På den måde kan vi hurtigt få reduceret ventelisten.

Opkrævninger for 2021 udsendes med email medio marts måned, og det kommer til at foregå på følgende måde:

  • Forfald efter 8 dage.
  • Efter 12 dage udsendes 1. rykker ved manglende betaling.
  • Efter 8 dage udsendes 2. rykker ved fortsat manglende betaling.
  • Efter cirka 6 dage yderligere optages båden for ejers regning. Herefter vil pladsen blive udlejet til anden side.

 

Havnens vartegn restaureres.

Havnens vartegn restaureres.

Efter 27 år på Hou Mole bliver havnens vartegn nu restaureret. De to stævne fra fiskekuttere bliver beklædt med en kobberbelægning, som – med tiden – antager en smuk irgrøn farve. Efter restaureringen vil vartegnet være vedligeholdelsesfrit i mange år.
Restaureringen bliver finansieret af Sparekassen Vendsyssel Fonden i Hals og Ulsted, samt Hou Søsportscenter og Hou Lystbådehavn.

Vi forventer at få et smukt vartegn, som kan stå i mange år, og som ikke ses mage til andre steder.

Tak til de frivillige.

Tak til de frivillige.

Vi har tidligere oplevet, at isen på havnen trækker fortøjningspælene op, så for at undgå det, har en gruppe frivillige skåret træpælene fri af isen, og stoppet halm ned i hullerne. Det er et stort arbejde, men vi fik skåret alle træpælene ved bro 3 fri, samt nogle få pæle ved bro 1. Vi regner med at fortsætte arbejdet på tirsdag.

Tusind tak for det frivillige arbejde der er blevet udført.

Havnen fryser

Havnen fryser til is, med de problemer som det medfører. Først og fremmest kræver det ekstra tilsyn til de både som stadig ligger i havnen. Hvis frosten fortsætter, vil det være nødvendigt at save alle fortøjningspælene fri fra isen, de de ellers vil blive trukket op. Sidste gang vi oplevede så meget is i havnen var i 2010.

Du kan se billederne fra 2010 her på siden under fotoalbum.

Båd under vand . . . . . .

Set i lyset af de mange kommentarer som dukker op på facebook tror jeg, at det er på tide at oplyse, dels om selve hændelsen og dels om ansvar, både det juridiske og det moralske ansvar.

Hou Lystbådehavn er en selvejende institution, hvis formål det er at drive havnen generelt samt at udleje pladser til fritidsfiskere og fritidssejlere. Havnen har ikke noget ansvar for, om de i havnen liggende både kan holde sig flydende. Havnens bestyrelse og/eller havnens havnefoged må ikke gå ombord i bådende, idet lænsningsforsøg kan være ansvarspådragende.

Moralsk er det en helt anden sag, idet den første der opdager at en båd er ved at synke straks bør underrette ejeren. I de aktuelle to tilfælde er dette også sket for lang tid siden. Desuden er begge tilfælde fotodokumenteret på havnens hjemmeside den 17. januar 2021.

En enkelt facebook bruger skriver ”føj da” fordi Bådelauget ikke har hjulpet. Bådelauget har absolut intet med havnepladser og drift af havnen at gøre, bådelauget er en sejlklub for medlemmer.

Når man lejer en plads i Hou Lystbådehavn bliver man præsenteret for følgende punkter:

1) At du er bekendt med at alle relevante oplysninger findes på havnens hjemmeside.
2) At du er bekendt med Hou Havns vedtægter. (findes under punktet DOKUMENTER)
3) at du er bekendt med Hou Havns ordensregler. (findes også under DOKUMENTER)

Konklusionen er, at en bådejer er eneansvarlig for sin egen båd, både i havnen og på vinterpladsen.