Fantastiske Hou

Bestyrelsen:
Formand:  Helle Rovsing Jørgensen
Kasserer:  Tove Fønss, ansv. for fondsansøgninger.
Menigt medlem: Jens Bach Laursen, ansv. for indkøb og sauna.
Menigt medlem: Karina Brorsen, ansv. for kommunekation.
Menigt medlem: John Bonde, ansv. for byggeudvalg.
Suppleant: Jens Erik Junge, suppleant, ansv. for byggeudvalg.
Suppleant: Ledig.
Sejlads arrangeret af Hou Bådelaug