Fantastiske Hou

Fantastiske Hou er en afdeling under Hou Samråd

Medlemmer:
Formand:  Helle Rovsing Jørgensen
Kasserer:  Tove Fønss

Menigt medlem: Jens Bach Laursen
Kommunikation/socialmedier: Karina Brorsen
Suppleant:  Egon Larsen

Sejlads arrangeret af Hou Bådelaug