Fantastiske Hou

Fantastiske Hou er en afdeling under Hou Samråd

Medlemmer:
Formand, sekretær:  Helle Rovsing Jørgensen
Næstformand:  Horst Wilken
Kasserer:  Tove Fønss
Menigt medlem, web/kommunikation:  Karina Brorsen
Menigt medlem:  vakant
Suppleant:  Egon Larsen
Suppleant:  Jens Bach Laursen
Sejlads arrangeret af Hou Bådelaug