Hvordan Hou Lystbådehavn er organiseret.

Mange stiller spørgsmål til organiseringen på Hou Lystbådehavn. Årsagen er, at man som ny sejler kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Herunder kan du se en organisationstegning, samt en beskrivelse af, hvad de forskellige dele består af.

Organisationsdiagram

KLIK på billedet. DSI står for:  Den Selvejende Institution.

Hou Lystbådehavn er en selvejende institution, og har således ingen medlemmer. Hver forening på havnen har et medlem fra bestyrelsen placeret i havnens bestyrelse. Dette bestyrelsesmedlem har derfor en opgave i at orientere sin forenings bestyrelse og dennes medlemmer om hvad der foregår i havnens bestyrelse.

Hou Søsportscenter er en forening, som oprindeligt blev stiftet for at eje og drive Havnehuset. Den oprindelige plan var, at Hou Søsportscenter med tiden skulle have rollen som eneste forening på havnen. De nuværende foreninger skulle derefter fungere som udvalg under Søsportscenteret. Præcis som de fleste idrætsforeninger fungerer. Desværre har der har ikke været den store interesse for at gennemføre denne plan.

Hou Bådelaug. Bådelauget er den “gamle” forening på havnen, som primært organiserer tursejlere, og afholder sociale aktiviteter for klubbens medlemmer. Det er også Hou Bådelaug der planlægger og gennemfører sø- og landsætninger for medlemmerne.

Hou Jollelaug. Jollelauget er en forening der primært organiserer fritidsfiskere og tidligere fritidsfiskere. Foreningen afholder afholder sociale aktiviteter for klubbens medlemmer.

Hou Kajakklub. Klubben blev stiftet i 2008, og organiserer medlemmer med interesse for kajakroning. Klubben råder over et stort antal kajakker, til afbenyttelse for klubbens medlemmer.

Hous Vilde Vikinger. Den eneste forening som primært ar aktiv om vinteren. Klubben organiserer medlemmer med særinteresse for koldt saltvand samt arrangerer sociale aktiviteter for klubbens medlemmer.

Hou Lystbådehavn har ingen generalforsamling, institutionen drives på forretningsmæssige vilkår. Hvis pladslejere i havnen eller andre med interesse for Hou Lystbådehavn ønsker at følge med i, hvad der sker i havnens bestyrelse, hvilke sager der drøftes og hvilke beslutninger der træffes, kan man gå til bestyrelsen for den forening, man er medlem af, og bede om information fra foreningens repræsentant i havnens bestyrelse. Under punktet “Kontakt” kan man se hvem der repræsenterer den forening man er medlem af.

Hvis man ikke er medlem af en af foreningerne på havnen, har man stillet sig udenfor fællesskabet, men man kan stadig frit tilgå den information der offentliggøres på Hou Lystbådehavns hjemmeside. www.hou-havn.dk

 

Logo for Hou Søsportscenter