Tilsynsførende for Havnehuset i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret er der ikke ansat en havnefoged på havnen, i stedet er det et medlem fra bestyrelsen, der på skift, har tilsynspligten. Pligten drejer sig primært om Havnehuset, men hvis du oplever fejl, mangler, skader eller uhensigtsmæssigheder på og ved havnen, må du meget gerne tage kontakt til den tilsynsførende, på det angivne telefonnummer.

 

Tilsynsførende 2018-2019