Spring til indhold

ADGANG TIL BROERNE (fortsat)

Vores dygtige Havnefoged har nu rettet det første fag af bro 1 op, brolandingen er sænket og afspærringen er fjernet. Bro 1 kan igen benyttes uden fare for at skride i vandet. Herefter gentages arbejdet på bro 2, og vi har snart igen gode og brugbare broer, som er klar til den kommende sæson.