Havneplan

Havneplan for Hou Lystbådehavn.

Position 57° 03′ 4”  N 10° 23′ 1” E 

Vindharpe-skulpturen yderst på den nordlige mole er et godt landmærke, som kan ses 4 sm ude. Ved natsejlads er der ledefyr på den nordlige mole. Der kan påregnes 2m vanddybde såvel i sejlrenden som i havnen. Renden og yderbassinet er afmærket med rød og grøn afmærkning.Besejling af bør ske under hensyntagen til strøm og vindforhold. Særdeles opmærksom bedes man være ved hård E-lig kuling.Udenfor sejlersæsonen, i lavvandsperioder, kan 2 m. vanddybde ikke opretholdes i indsejlingen.

 

Havneplan med pladsnumre.
Hou Lystbådehavn set fra luften.