Spring til indhold

Havneplan

Position 57° 03′ 4”  N 10° 23′ 1” E

Vindharpeskulpturen yderst på den nordlige mole er et godt landmærke, som kan ses 4 sm ude. Ved natsejlads er der ledefyr på den nordlige mole. Der kan påregnes 2m vanddybde såvel i sejlrenden som i havnen. Renden og yderbassinet er afmærket med rød og grøn afmærkning. Besejling af bør ske under hensyntagen til strøm og vindforhold. Særdeles opmærksom bedes man være ved hård E-lig kuling. Udenfor sejlersæsonen, i lavvandsperioder, kan 2 m. vanddybde ikke opretholdes i indsejlingen.