Spring til indhold

Bestyrelsen

Organiseringen af Hou Lystbådehavn

Hou Lystbådehavn er en selvejende institution og har således ingen medlemmer. Hver forening på havnen har et medlem fra bestyrelsen placeret i havnens bestyrelse. Dette bestyrelsesmedlem har derfor en opgave i at orientere sin forenings bestyrelse og dennes medlemmer om hvad der foregår i havnens bestyrelse. Hou Lystbådehavn har ingen generalforsamling, institutionen drives på forretningsmæssige vilkår. Hvis pladslejere i havnen eller andre med interesse for Hou Lystbådehavn ønsker at følge med i, hvad der sker i havnens bestyrelse, hvilke sager der drøftes og hvilke beslutninger der træffes, kan man gå til bestyrelsen for den forening, man er medlem af, og bede om information fra foreningens repræsentant i havnens bestyrelse. Under punktet “Kontakt” kan man se hvem der repræsenterer den forening man er medlem af.

Hou Søsportscenter er en paraplyforening for havnens sportslige og maritime foreninger, dvs. Hou Havn, Hou Bådelaug, Hou Jollelaug, Hou Kajakklub og Hous Vilde Vikinger. Søsportcenteret driver også Havnehuset, Legepladsen og Vandtrappen på havnen. Besøg Hou Søsportscenters hjemmeside ved at klikke her.

Hvis man ikke er medlem af en af foreningerne på havnen, har man stillet sig udenfor fællesskabet, men man kan stadig frit tilgå den information der offentliggøres på Hou Lystbådehavns og Hou Søsportscenters hjemmesider.

Bestyrelsen

Hou Havns bestyrelse består aktuelt af:

Formand
Horst Wilken
Repræsenterer Jollelauget
Mail: formand@hou-havn.dk
Tlf: +45 40 95 51 82

Næstformand
Vakant

Kasser
Peter Bøge
Demokratisk valgt medlem
Mail: kasserer@hou-havn.dk
Tlf: +45 40 10 71 11

Sekretær
Christina
Repræsenterer Vilde Vikinger
Mail: sekretaer@hou-havn.dk

Medlem
Karsten Rude
Repræsenterer Bådelauget

Medlem
Michael Hansen
Repræsenterer Kajakklubben

Medlem og webmaster
Mads Lumholdt
Demokratisk valgt medlem
Mail: webmaster@hou-havn.dk