I disse Corona-tider er vi desværre nødt til at aflyse koncerten med T.K.Larsen Band i Havnehuset. VI håber at vi, ved en senere lejlighed, kan byde T.K. Larsen Band velkommen i Havnehuset.

Hilsen Havnens Musik Venner