Spring til indhold

Afregning af elforbrug.

  • af
Elmåler

I løbet af efteråret, vil havnen aflæse alle elmålere for sæsonens forbrug. Den enkelte pladslejer vil herefter modtage en faktura med afregningen for forbruget. KWh prisen er 4,50 Kr.

Hvis du opbevarer din måler inde i båden eller hjemme, bedes du kontakte havnefogeden med en aflæsning.