Spring til indhold

Anløbsforbud.

Anløbsforbud for russiskflagede skibe i alle danske havne.

Som følge af krigen i Ukraine er der indført skærpede restriktioner, som indebærer et anløbsforbud for russiskflagede skibe i alle danske havne. De nærmere restriktioner og havnenes rolle er beskrevet i vedhæftede brev fra Trafikstyrelsen, som hermed videreformidles til de danske lystbådehavne.
Forbuddet er gældende efter den 16. april.

Spørgsmål vedr. anløbsforbuddet kan rettes til: Jens Kristian Villadsen i Trafikstyrelsen på mail: jekv@tbst.dk

Meddelelse til lystbådehavne – Afvisning af russiske skibe