Spring til indhold

Bestillinger

Du kan benytte dette område til bestillinger af fast plads og til søsætning og landsætning. Desværre har vi på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at tilbyde pladsreservation til gæstesejlere, så derfor må du orientere dig på vores webkameraer, eller ved at kontakte vores havnefoged.

Hvis du ønsker at bestille en fast plads i Hou Lystbådehavn, bedes du sikre at du har kendskab til nedenstående punkter. Prisen for en plads, kan du finde her: Prisliste

1) At du er bekendt med at alle relevante oplysninger findes på havnens hjemmeside.
2) At du er bekendt med Hou Havns vedtægter. (findes under punktet DOKUMENTER)
3) at du er bekendt med Hou Havns ordensregler. (findes også under DOKUMENTER)

Vi beder dig være meget omhyggelig med at udfylde formularerne med præcise og detaljerede oplysninger, hvilket gør vores arbejde lettere, og sikrer at vi kan kontakte dig ved behov.