Spring til indhold

Båd under vand . . . . . .

Set i lyset af de mange kommentarer som dukker op på facebook tror jeg, at det er på tide at oplyse, dels om selve hændelsen og dels om ansvar, både det juridiske og det moralske ansvar.

Hou Lystbådehavn er en selvejende institution, hvis formål det er at drive havnen generelt samt at udleje pladser til fritidsfiskere og fritidssejlere. Havnen har ikke noget ansvar for, om de i havnen liggende både kan holde sig flydende. Havnens bestyrelse og/eller havnens havnefoged må ikke gå ombord i bådende, idet lænsningsforsøg kan være ansvarspådragende.

Moralsk er det en helt anden sag, idet den første der opdager at en båd er ved at synke straks bør underrette ejeren. I de aktuelle to tilfælde er dette også sket for lang tid siden. Desuden er begge tilfælde fotodokumenteret på havnens hjemmeside den 17. januar 2021.

En enkelt facebook bruger skriver ”føj da” fordi Bådelauget ikke har hjulpet. Bådelauget har absolut intet med havnepladser og drift af havnen at gøre, bådelauget er en sejlklub for medlemmer.

Når man lejer en plads i Hou Lystbådehavn bliver man præsenteret for følgende punkter:

1) At du er bekendt med at alle relevante oplysninger findes på havnens hjemmeside.
2) At du er bekendt med Hou Havns vedtægter. (findes under punktet DOKUMENTER)
3) at du er bekendt med Hou Havns ordensregler. (findes også under DOKUMENTER)

Konklusionen er, at en bådejer er eneansvarlig for sin egen båd, både i havnen og på vinterpladsen.