Når 12 ihærdige mennesker mødes, så sker der altså noget. Der er på tre timer blevet gjort hovedrent i Havnehuset på den grundigste måde og på begge etager. Alle tog et ordentligt nap og alt foregik i godt humør og i en god stemning.

Vi startede dagen med kaffe og rundstykker og sluttede dagen ved frokosttid med sandwich og koldt øl eller vand.

Fra Søsportscenteret skal lyde en stor tak for indsatsen til alle.

Selvom der ikke er fotos af alle herunder, vil jeg gerne understrege, at ALLE ydede en stor indsats.