Havnefogeden starter 1. april. :-)

Havnefogedens sæson starter 1. april, hvorefter han igen kan kontaktes på telefon eller email.

Telefonnummer er: 23 82 17 55

Mail: havnefoged@hou-havn.dk