Koden til havnens WiFi er ændret. den nye kode udleveres af havnefogeden ved betaling af gæsteleje. Bemærk at specielt iPads kan have problemer med at “glemme” den tidligere adgangskode. Det kan være et problem, hvis du har besøgt Hou Lystbådehavn før, og benyttet den tidligere kode. Det kan blive nødvendigt, at gå ind under settings, og vælge “Glem dette netværk” og efterfølgende indtaste den nye kode.