Hou Bådelaug

Hou Bådelaug er en forening af bådejere med hjemhavn i Hou Havn.

Formålet er at fremme aktiviteter i forbindelse med havnen og interessen for at færdes sikkert på havet, bl.a. ved at støtte initiativer til undervisning af ungdommen. Det er også foreningens opgave at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og andre foreninger. og

– at udbrede kendskab til sejlsport

– at udvikle og træne sejlere

– at arrangere kapsejlads og tur aktiviteter

-at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads.

Forårets søsætning

Lørdag, den 27. april 2019 – start klokken 8:00

Lørdag, den 11. maj 2019 – start klokken 8:00

Husk at skrive dig på listen i det gamle havnekontor, eller ved at skrive dig på elektronisk her på siden. Kig under “Bestillinger” -> “Krantid”

 

Sejlads arrangeret af Hou Bådelaug