Hou Jollelaug

Hou Jollelaug er en forening af Hou Havns fritidsfiskere, bådejere og passive medlemmer. Foreningen er stiftet i november 2009.

 

Formålet er at fremme forholdene bedst muligt for medlemmernes fartøj på land og i vand, samt at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger på havnen. Foreningen er åben for alle med bådplads i havnen, samt for passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret.
Jollelaug