Spring til indhold

Hvad siger loven ?

  • af

Uddrag fra Tursejleren 2/2021:

Trods søloven tydeligt siger, at danske skibe skal bære navn og hjemsted, sejler mange lystbåde “inkognito”, og det udgør en sikkerhedsrisiko ved havari eller ulykke.

I en ikke så fjern fortid var der langt mellem, man så en fritidsbåd, der ikke stolt proklamerede for omverdenen, hvad hun hed, og hvor hun kom fra. Bådens navn og hjemhavn prydede – sammen med yachtflaget – agterspejlet. Nu sejler rigtig mange – læs alt for mange – rundt uden synligt navn og hjemhavn, eller forkert hjemhavn, på deres både. Det er faktisk ærgerligt og betænkeligt. Ikke kun set ud fra at det er hyggeligt at genkende både på deres navn, når vi alle sejler rundt i Danmark. Det er jo ikke ualmindeligt, at vi på en ferie faktisk møder de samme både og deres besætning igen og igen. Så er det lidt muntert at kunne kippe med flaget.

TÆNK SØSIKKERHED
At sejle med et synligt bådnavn og hjemhavn er nu ikke blot for hyggens skyld. Faktisk er det påbudt ved lov, da der i Sølovens §5 står, at danske skibe – altså også lystbåde – skal have hjemsted enten en havn eller en by i riget. Ydermere præciseres det i stk. 3, at navn og hjemsted skal angives på skibet. Den paragraf tjener i hvert fald et godt formål, nemlig at sikre at ethvert dansk skib kan identificeres eller identificere sig f.eks. i tilfælde af tyveri, havari eller anden havsnød.

Læs eventuelt hele artiklen i Tursejleren nummer 2, 2021.

Hou lystbådehavn er ingen undtagelse. Her kan du se et udpluk af både med forkert hjemhavn, placeret på vinterpladsen i Hou Lystbådehavn.

Eksempler fra Hou Lystbådehavn.