Hvem skal vige for hvem.

Alle sejlere er sikkert klar over, at motor viger for sejl, men der kan let opstå uklarhed om hvem der har vigepligten. Det kan, under alle omstændigheder, godt betale sig at være fleksibel, også selv om man har retten på sin side. Se bare denne video: