Spring til indhold

NU sker der noget !

  • af

Arbejdsgruppen som administrerer midlerne til forbedring af forholdene i Hou, er nu klar til at tage første spadestik. Blandt de mange ting som skulle falde på plads er, at Hou Havn har byttet et jordareal på østsiden af vinterpladsen med et jordareal på nordsiden af vinterpladsen. Desværre har Aalborg Kommune først opmålt og markeret dette areal så sent som i sidste uge (uge 46-2021). Det har fået den konsekvens, at cirka 8 både er placeret på det areal, som projektet har overtaget.

Der vil derfor blive nødvendigt at flytte et antal både på vinterpladsen, men først og fremmest skal der gennemføres en oprydning.

Bådstativer som ikke er i brug. Alle stativer skal være opmærket med ejernavn, bådnavn og telefonnummer. Stativer som ikke er i brug, og ikke opmærket, vil blive opstillet langs molen. Her vil de henstå i to uger, for at give ejeren en chance for at fjerne sit stativ. Dem som ikke fjernes, vil blive afleveret til skrot.

Både der skal flyttes. I det omfang vi kender ejerens identitet, vil flytning af både blive gennemført i samarbejde med bådens ejer. Se nedenstående kortudsnit. Både som i dag er placeret på højre side af den røde linje, skal flyttes til en anden placering.

Stor opgave. Der er tale om en meget stor logistisk opgave, og Havnen ville foretrække at arbejdet blev udsat til efter forårets søsætning.  Dog presser projektgruppen på, og vil gerne have igangsat arbejdet med det samme. Havnen ønsker ikke at stå i vejen for det særdeles flotte projekt, og har taget hul på opgaven.

Bak op om projektet. Både projektet og Hou Havn vil opfordre til at alle, som har båd eller stativ på vinterpladsen, til at hjælpe til med at få skabt den plads som projektet skal bruge.