Spring til indhold

Prisliste for 2021

  • af

Den nye prisliste for 2021 er klar. Vi er glade for at kunne fastholde vores prisniveau på samme niveau som de seneste år. Vi har i år valgt at opkræve et mindre gebyr for ventelisteplads, som refunderes når man får tildelt en plads. Vi har også indført et mindre administrationsgebyr for at flytte fra en tildelt plads til en anden, med mindre dette sker på Havnefogedens foranledning. Ta’ selv et kig i den nye prisliste.