Kom til Sankt Hans Bål på Hou Havn. Bemærk at bålet er placeret nord for havnen.