Spring til indhold

Søsætning 2022

Katja III klar til søsætning
Det er, og har altid været Hou Bådelaug der har forestået alle praktiske gøremål omkring sø- og landsætning af medlemmernes både. Gennem årene har klubben accepteret at enkelte bådejere kom med på listen, uden at være medlem at Bådelauget.
Ved de seneste sø- og landsætninger har dette forhold ændret sig, således at flertallet ikke er medlem af fællesskabet, og derved trækker på medlemmernes ressourcer. Vi har derfor besluttet, at håndhæve tidligere tiders regel, som siger, at Bådelaugets sø- og landsætninger er forbeholdt Bådelaugets medlemmer.
Vi gør opmærksom på, at alle frit kan slå sig sammen, og få en aftale med vognmanden om sø- eller landsætning.
Alternativt kan man også vælge at melde sig ind i Bådelauget, og blive en del af fællesskabet, benytte Bådelaugets faciliteter og deltage i hyggelige arrangementer.
Med venlig hilsen
Bådelaugets bestyrelse.