Spring til indhold

Strandet båd nord for Hou Havn

Rigtig mange gæster spørger om situationen omkring den strandede båd, der ligger umiddelbart nord for indsejlingen. Situationen er som følger: Båden er privat ejendom og den ligger på offentlig område, derfor kan havnen ikke foretage sig noget. Hou Havn har været i kontakt med Aalborg kommunes miljøafdeling, farvandsvæsenet, Søfartsstyrelsen og og Marinestaben( tidligere søværnet operative kommando), for søge råd og/eller dåd, men alle instanser har meldt ud at de hverken kan eller vil være behjælpelige. Den strandede båd er altså alene bådejerens ansvar.

Håber ovenstående udredning besvarer de mange spørgsmål.