Vi har tidligere oplevet, at isen på havnen trækker fortøjningspælene op, så for at undgå det, har en gruppe frivillige skåret træpælene fri af isen, og stoppet halm ned i hullerne. Det er et stort arbejde, men vi fik skåret alle træpælene ved bro 3 fri, samt nogle få pæle ved bro 1. Vi regner med at fortsætte arbejdet på tirsdag.

Tusind tak for det frivillige arbejde der er blevet udført.