Spring til indhold

Til alle Hou Havns bådejere

Som tidligere meddelt skal alle master og bådstativer være opmærket med navn og telefon nummer.

Nu er fristen forlænget for at udføre samme til fredag den 19. maj 2017.

Samtidig gøres opmærksom på at dette er uigenkaldeligt sidste frist.

Ikke opmærkede genstande bliver bortfragtet af skrothandler mandag den 20. maj 2017.

 

Bestyrelsen for Hou Havn