Til bådejere som har valgt at overvintre i vandet.

Der er nu flere både med defekte eller manglende fortøjninger. Umiddelbart er der en motorbåd ved bro 3 og en motorbåd ved bro 1 hvor den ene agterfortøjningen er sprængt.