Tilsynsførende for Havnehuset i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret er der ikke ansat en havnefoged på havnen. I stedet er det et medlem fra bestyrelsen, der på skift, har opgaven som tilsynsførende. Opgaven drejer sig primært om Havnehuset, men hvis du oplever fejl, mangler, skader eller uhensigtsmæssigheder på og ved havnen, må du meget gerne tage kontakt til den tilsynsførende, på det angivne telefonnummer.

Der foreligger ikke en ajourført liste.