Spring til indhold

Vanddybde i indsejlingen

Forår på Hou Havn 2017

Efter den seneste tids kraftige østlige og syd-østlige vinde, må vi forvente en reducering af vanddybden i indsejlingen i Hou Lystbådehavn. En det af denne reducering opvejes af årstidens højvande, men vi må, for en sikkerheds skyld, bede om at udvise ekstra opmærksomhed ved besejling, specielt for sejlbåde med relativ stor dybgang.