Spring til indhold

Vigtig besked.

Vores dygtige havnefoged i Hou Lystbådehavn Hans Lumholdt har desværre valgt at opsige sin stilling, med virkning fra 15.10.2020. Opsigelsen kommer i nogen grad bag på Hou Havns bestyrelse, men alt er foregået i fordragelighed, og Hans vil fortsat være en loyal havnefoged i den sidste tid. Vi vil, også fremadrettet, kunne finde Hans på havnen, idet han selv er lystsejler. Fra bestyrelsens side takker vi for samarbejdet, og ønsker Hans Lumholdt held og lykke i fremtiden.

Havnefoged
Havnefoged