Spring til indhold

Vigtig information til bådejere i Hou Havn.

  • af

Vi har i flere år haft problemer med opbevaring af master i vinterhalvåret, vi har nemlig manglet et godt sted at placere dem.

Hou Lystbådehavn har nu bekostet et godt og kraftigt masteskur bag ved frysehuset. Fra nu af skal alle master uden undtagelse placeres her, og ikke tilfældige steder på vores vinterplads.

Masterne skal være på plads i skuret inden 1. november 2019, små lette master øverst på reolerne og store tunge master nederst.

Umiddelbart efter den 1. november vil de master, som ikke er i masteskuret blive fjernet uden videre varsel.