Status på Havnen

Nyeste status på havnen pr. 02.04.2020:

Indsejlingsbøjerne er på plads i indsejlingen, men alle faciliteter i havnen er stadig aflåst af hensyn til at reducere smittespredning. Det vil sige at der er låst til alle toiletter, alle baderum og til køkkenet.

VI håber der bliver ændret på situationen i en ikke alt for fjern fremtid.

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. CORONA

Kære medlemshavn

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Mvh

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion

AFLYSNINGER samlet

LIVE-STREAM I HAVNEHUSET

AFLYST: 31. marts: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

AFLYST: 14.april: Ig Nobel Prize: First laugh, then think


MUSIK I HAVNEHUSET

AFLYST: 27. marts: T.K.Larsen Band

AFLYST 24. april. B4

AFLYST 22. maj. Alle tiders musik.

AFLYST 12. juni. Mr. Leonard


RENGØRINGSDAG I HAVNEHUSET

AFLYST: 28. marts. Udføres på et senere tidspunkt.


SØSÆTNING.

Gennemføres som normalt, MEN fælles kaffe og rundstykker aflyses både den 25. april og den 9. maj.

Den påtænkte ekstra søsætning den 5. april AFLYSES.


GENERALFORSAMLING

Formanden for Hou Bådelaug aflyser den årlige generalforsamling, som skulle afholdes den 5. april.


 

Følg med i kommentarfeltet under dette indlæg

Søsætning

Der er igen åbnet for elektronisk bestilling af krantid i forbindelse med forårets to søsætninger, som administreres af Hou Bådelaug.

Tilmeldingen findes under “Bestillinger” og “Krantid”.

Udsigt mod øst en tidlig forårsmorgen.

 

 

 

 

 

 

Aflysning af arrangement

I disse Corona-tider er vi desværre nødt til at aflyse koncerten med T.K.Larsen Band i Havnehuset. VI håber at vi, ved en senere lejlighed, kan byde T.K. Larsen Band velkommen i Havnehuset.

Hilsen Havnens Musik Venner

ADGANG TIL BROERNE (fortsat)

Vores dygtige Havnefoged har nu rettet det første fag af bro 1 op, brolandingen er sænket og afspærringen er fjernet. Bro 1 kan igen benyttes uden fare for at skride i vandet. Herefter gentages arbejdet på bro 2, og vi har snart igen gode og brugbare broer, som er klar til den kommende sæson.