Forårets søsætninger

Forårets søsætninger

Forårets søsætninger er nu vel overstået. Det er foregået i godt vejr og uden uheld. Tak for hjælpen til de frivillige, som gav en hånd med på dagen. Der var en summen af liv på Hou Lystbådehavn. På et tidspunkt var der hele tre lastbiler i gang med at søsætte både, og det skete omtrent samtidig med at nogle gæster fra Hals anduvede havnen. Et enkelt ønske fra Hou Bådelaug, som arrangerer søsætningen er, at medlemmerne får bestilt krantid i god tid, senest en uge før den ønskede dato.

Hou Bådelaug.

Hurtigt netværk på havnen

Hurtigt netværk på havnen

Hou Lystbådehavn har fået opgraderet sit backbone net til Gigabit. Det betyder at der i WIFI zonen kan opnås hastigheder på 50 – 60 Mbit. Hvor er så WIFI zonen? Det er i Havnehuset, på terrassen foran Havnehuset og i området foran det gamle havnekontor samt udenfor betalingsautomaten. Der kan sagtens opnås WIFI dækning andre steder, bl.a. på broerne, men der vil kunne opleves en svingende kvalitet og lavere hastighed.

Hou Lystbådehavns WIFI net hedder Hou_Havn_1 – Hou_Havn_2 – Hou_Havn_3.

Udlevering af kode til nettet kan ske efter at pladslejen er betalt. (I betalingsautomaten)

Der er nu vand på alle broer !

Der er nu vand på alle broer !

Frostskaderne på vandforsyningen til broerne er nu repareret, og der er åbnet for vandet på broerne og langs molen. Alle slanger er også hængt ud, og er klar til den kommende sæson.

 

Navn på din båd !

Navn på din båd !

Du bør forsyne din båd med et navn og hjemhavn. Det skal være let læselig på rimelig afstand. Det er besynderligt, at vi i Hou Lystbådehavn har både med hjemhavn i Østerby, Sæby, Hals, Mou, Kaløvig og Struer. Dertil kommer en pænt antal både som ikke har noget navn. Det anbefales fra FLID at montere letlæseligt navn og hjemhavn på din båd.

Læs udmeldingen fra FLID: Foreningen af Lystbåde I Danmark (FLID) opfordrer bådejerne til at få sat navn og hjemhavn på deres både. Selv meget store og kostbare lystbåde opleves som ikke navngivet eller at navnet er skrevet så småt, at det er ulæseligt. Det er uacceptabelt i forhold til medarbejdere på havnene, myndigheder og eventuelle redningsindsatser. Det er ikke en del af standardreglementet, men FLID arbejder på at få det ind i teksten.