Information til vinterfiskerne.

Der har været forskellige holdninger omkring betaling for at benytte Hou Lystbådehavn for fiskere i vinterhalvåret. Betingelserne er beskrevet herunder, og er gældende for fritidsfiskere, erhvervsfiskere og del-erhvervsfiskere der benytter Hou Lystbådehavn i vinterhalvåret.

Der betales en sæsonplads efter gældende prisliste for “Pladslejere i Hou Lystbådehavn”, som kan ses herunder. Prisen er afhængig af bådens længde.

Der skal afregnes for forbrug af el efter måler. Måleren lånes af Hou Lystbådehavn mod er depositum på 1000,-Kr

Der betales en aconto for el på 1000,-Kr, denne betaling skal erlægges ved pladslejens begyndelse.

Pladsen holdes ryddelig og fri for affald af pladslejeren. Der er opstillet en affaldscontainer som kan benyttes til formålet.

 

Plads i lystbådehavnen (inklusiv vinterplads på land) Pris pr. år:
0 til 15 fod 1805,-Kr
15,1 til 18 fod 2030,-Kr
18,1 til 21 fod 2370,-Kr
21,1 til 27 fod 3045,-Kr
27,1 til 35 fod 3495,-Kr
35,1 til 40 fod 3945,-Kr
40,1 til 45 fod 4400,-Kr
Øvrige priser for pladslejere.
Elforbrug ved fast plads i lystbådehavnen Efter måler
Depositum for lån af måler 1000,-Kr

Prisliste for 2021

Den nye prisliste for 2021 er klar. Vi er glade for at kunne fastholde vores prisniveau på samme niveau som de seneste år. Vi har i år valgt at opkræve et mindre gebyr for ventelisteplads, som refunderes når man får tildelt en plads. Vi har også indført et mindre administrationsgebyr for at flytte fra en tildelt plads til en anden, med mindre dette sker på Havnefogedens foranledning. Ta’ selv et kig i den nye prisliste.

ADGANG TIL HOU HAVN

På grund af de nye corona restriktioner modtager Hou Lystbådehavn ikke fartøjer fra de berørte 7 kommuner. Dette gælder både lystfiskere, lystfartøjer og erhvervsfiskere. Dette gælder foreløbigt indtil 4. december 2020, eller indtil anden udmelding foreligger fra myndighederne.

7 berørte kommuner i nordjylland

Fart på Nettet

Hou Lystbådehavn har bestilt opgradering af forbindelsen til nettet, som i flere år har været begrænset til 25/5 ADSL. Denne forbindelse har kunnet dække behovet i 10 måneder, men i højsæsonen har der ikke været tilstrækkelig kapacitet. Dette skulle gerne ændre sig i den kommende sæson, hvor vi får installeret fiber og 1Gbit.

FLID opfordrer.

Foreningen af Lystbåde I Danmark (FLID) opfordrer bådejerne til at få sat navn og hjemhavn på deres både. Selv meget store og kostbare lystbåde opleves som ikke navngivet eller at navnet er skrevet så småt, at det er ulæseligt. Det er uacceptabelt i forhold til medarbejdere på havnene, myndigheder og eventuelle redningsindsatser. Det er ikke en del af standardreglementet, men FLID arbejder på at få det ind i teksten.

Landsætning

Så er de 4 landsætninger der er arrangeret af bådelauget vel overstået. Bådene står tæt på vinterpladsen i år, og der mangler stadig en del både. Det forlyder, at der omkring den 1. november er arrangeret endnu en landsætning på privat initiativ.

Hou Lystbådehavn

Hou Lystbådehavn