Hvornår kræves speedbådscertifikat?

Meget ofte diskuteres reglerne for hvorvidt den båd man har kræver et speedbådscertifikat. Der findes herunder et link til en tabel, hvor man kan afgøre, om man skal have et speedbådscertifikat eller ej.

Husk dog, at det er en rigtig god ide, både for egen og for andres sikkerhed på havet, at tage et “Duelighedsbevis for fritidssejlere”

Speedbådscertifikat

Slæbestedet fortsat gratis at benytte de næste 5 år

Siden 2015 har det været gratis at benytte slæbestedet i Hou Havn og det vil det også være de kommende 5 år, takket være en forlængelse af en sponsoraftale mellem Hou Havn og Sparekassen Vendsyssel.

Hou havn og by kan tydeligt mærke en øget aktivitet på havnen. Der kommer flere til byen for at sætte deres båd i vandet, og det smitter positivt af på handlen i byen og der er mere liv på havnen.

Smaabaadsfriskeri.dk ved Erik Kusk Larsen, har gennem flere år arrangeret fiskekonkurrencer for småbåde og han mærker en øget interesse for at deltage. Det, at det ikke koster bådejeren at sætte sin båd i vandet tiltrækker flere til byen og vores arrangementer.

Erik har endda hørt om en tysk familie, som var på ferie. De valgte Hou området, da de kunne sætte deres båd gratis i vandet.

Status på Havnen

Nyeste status på havnen pr. 02.04.2020:

Indsejlingsbøjerne er på plads i indsejlingen, men alle faciliteter i havnen er stadig aflåst af hensyn til at reducere smittespredning. Det vil sige at der er låst til alle toiletter, alle baderum og til køkkenet.

VI håber der bliver ændret på situationen i en ikke alt for fjern fremtid.

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. CORONA

Kære medlemshavn

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Mvh

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion

AFLYSNINGER samlet

LIVE-STREAM I HAVNEHUSET

AFLYST: 31. marts: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

AFLYST: 14.april: Ig Nobel Prize: First laugh, then think


MUSIK I HAVNEHUSET

AFLYST: 27. marts: T.K.Larsen Band

AFLYST 24. april. B4

AFLYST 22. maj. Alle tiders musik.

AFLYST 12. juni. Mr. Leonard


RENGØRINGSDAG I HAVNEHUSET

AFLYST: 28. marts. Udføres på et senere tidspunkt.


SØSÆTNING.

Gennemføres som normalt, MEN fælles kaffe og rundstykker aflyses både den 25. april og den 9. maj.

Den påtænkte ekstra søsætning den 5. april AFLYSES.


GENERALFORSAMLING

Formanden for Hou Bådelaug aflyser den årlige generalforsamling, som skulle afholdes den 5. april.


 

Følg med i kommentarfeltet under dette indlæg